Wij staan voor u klaar

Algemene voorwaarden

Identificatieplicht

Om de veiligheid van onze praktijk en patiënten te waarborgen, vragen we iedereen om te allen tijde een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje bij zich te hebben. Dit geldt ook voor personen jonger dan 14 jaar.

Mobiel

We verzoeken vriendelijk om het gebruik van mobiele telefoons in de wachtruimte te beperken, zodat anderen niet worden gestoord.

Afspraak

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken of een verzoek indienen via e-mail.

Het is belangrijk om een afspraak minstens 48 uur van tevoren telefonisch te annuleren indien nodig. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunnen in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken behouden we ons het recht voor om u uit te schrijven.

Behandelkamer

Tijdens de behandeling vragen we om de behandelkamer vrij te houden van begeleiders. Bij behandelingen onder narcose mag één ouder aanwezig zijn tijdens het in slaap brengen van het kind. Na dit moment wordt gevraagd de kamer te verlaten.

Betalingen

Voor informatie over betalingen en declaraties verwijzen we u graag naar onze website.

Verantwoordelijkheid

U bent als patiënt verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte gegevens met betrekking tot uw verzekering, adres en telefoonnummer. Ook verwachten we juiste informatie over uw medische gezondheid.

Gedragsregels

Gelieve respectvol met elkaar om te gaan en ongewenst gedrag te vermijden, zoals overlast veroorzaken, geweld gebruiken, bedreigingen uiten of seksuele intimidatie.

Ongepast gedrag zal niet worden getolereerd. Bij ernstige incidenten kunnen we maatregelen nemen, waaronder beëindiging van de behandelovereenkomst.