Wij staan voor u klaar

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bij Tandartspraktijk Care for Dental staat privacy hoog in het vaandel. We streven ernaar om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen. Als u ons contactformulier invult op onze website of als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), dan verwerken wij medische gegevens en persoonsgegevens. Hieronder leest u wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Website: Verwerking persoonsgegevens

Als u op onze website het contactformulier invult, wordt om uw naam en e-mailadres gevraagd. Dit zijn persoonsgegevens. Uw gegevens komen binnen in de algemene e-mailbox van onze organisatie en worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of opmerking te behandelen. Zodra dit is afgehandeld, worden uw gegevens verwijderd.

Patiënten: Verwerking persoonsgegevens

1. Wat en waarom?

We hebben uw gegevens nodig om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

  • Uw medische gegevens zijn essentieel voor een goede behandeling.
  • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN zijn nodig voor identificatie en om verwarring met andere patiënten te voorkomen.
  • Uw e-mailadres gebruiken we voor afspraakbevestigingen en patiënttevredenheidsonderzoeken.

We verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor uw zorg.

2. Tandarts

Bij verwijzingen naar specialisten houden we hen op de hoogte van uw behandelingen.

3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Medische dossiers worden volgens de wet 20 jaar bewaard, tenzij een langere bewaartermijn nodig is voor goede zorgverlening.

4. Bescherming persoonsgegevens

We nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen, inclusief beperkte toegang tot uw dossier.

5. Uw rechten

  • Inzagerecht en afschrift van het dossier
  • Recht op rectificatie
  • Recht op beperking van verwerking
  • Recht op verwijdering en vernietiging van gegevens
  • Recht op dataportabiliteit

6. Uw plichten

Het is uw plicht om uw medisch specialist eerlijk en volledig te informeren voor een goede diagnose en behandeling.

7. Bezwaar

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u bezwaar maken.

8. Vragen

Vragen of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Tandartspraktijk Care for Dental.